Partner for Solutions

Near Market

Near Customer

Provider of Choice

Historie

1987 - Nieuwe strategie

Door de strategie aan te passen vond een omschakeling plaats van een productiegericht naar een servicegericht bedrijf. Hierbij werd nauw samengewerkt met tal van specialistische bedrijven die zich desgewenst op het werfterrein mochten vestigen. Verder zouden de werffaciliteiten ook worden ingezet bij de uitvoering van speciale projecten. Ook werd er een flinke noodzakelijk wijziging van de organisatiestructuur gemaakt. De Wilton Fijenoord Holding de nieuwe eigenaar van de werf. Een speciaal project was de bouw in dok 7 van twee grote betonnen bodemsecties voor het Peconor project.

1991 - Opnieuw een betonnen project

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), werd een constructie gemaakt van de betonnen onderbouw voor het grote olie- en gasproductieplatform dat in het F3-blok in de Nederlandse sector van de Noordzee moest worden geïnstalleerd. De betonnen onderbouw, in vaktermen gravity base structure (GBS) genoemd, bestond uit een 80 meter lange en 70 meter brede caisson met opslagruimtes voor de geproduceerde olie. Op de caisson, die een totale inhoud van 30.000 kubieke meter had, werden drie betonnen kolommen gebouwd. Hierop zou later de productie-installatie komen te staan. De hoogte van de betonconstructie bedroeg in totaal 65 meter.

1996 - Shiprepair - Neptune Sardonyx

Een heel bijzonder scheepsreparatieproject werd uitgevoerd op het 4.400 teu containerschip Neptune Sardonyx. Van dit schip moest de gebroken krukas van de 58.699 pk sterke hoofdmotor worden vervangen. Door een innovatief technisch stappenplan te presenteren, had Verolme Botlek kans gezien de reparatieopdracht voor deze 12 meter lange en 150 ton zware krukas binnen te halen. Het project werd tot grote tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.