Partner for Solutions

Near Market

Near Customer

Provider of Choice

Veiligheid

Het beleid van Keppel Verolme is gericht op het creëren en handhaven van veilige, gezonde en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden voor zowel het eigen personeel als ook voor overige personen die bij de werkzaamheden op het bedrijf betrokken zijn. Hierbij word er uitgegaan van het streven naar continue verbetering.